Ankieta

Lubelska kuchnia uznawana jest za jedną z najsmaczniejszych w kraju. Jedni chwalą w niej swojskie, czasem przaśne potrawy, często kojarzące się z latami dzieciństwa spędzanymi na wsi, inni dostrzegają w niej bardzo szeroką paletę smaków, barw, przypraw, wynikającą z wielokulturowej przeszłości Regionu Lubelskiego.

Jaka jest lubelska kuchnia, czy ma rozpoznawalne w regionie i kraju smaki? Zapraszamy do udziału w naszej ankiecie. Pytania mają charakter zamknięty, w każdym można zakreślić nie więcej niż trzy odpowiedzi.

1. Moim zdaniem, do najsmaczniejszych potraw Regionu Lubelskiego należą:

2. Najpopularniejsze produkty żywnościowe z Regionu Lubelskiego to:

3. Region Lubelski słynie w kraju z upraw:

4. Moje smakowe skojarzenia z Regionem Lubelskim (podaj najwyżej trzy):

Dane uczestnika ankiety

Jestem mieszkańcem regionu:

Mój wiek to:unia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013