Najważniejsze wydarzenia kulinarne

 

Ogólnopolski Festyn „ W krainie pierogów” w Bychawie (maj).
Bychawskie Centrum Kultury
www.ebck.pl

 

Manufaktura Smaków w Opolu Lubelskim (czerwiec).
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim
www.mgokopolelubelskie.pl

 

Jarmark Hetmański, Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”,
Widowisko Historyczne „Szturm Twierdzy Zamość A.D. 1656 – Legenda Szwedzkiego Stołu” w Zamościu (czerwiec).
Zamojski Dom Kultury
www.zdk.zamosc.pl

 

Festiwal Kaszy GRYCZAKI w Janowie Lubelskim (lipiec).
Janowski Ośrodek Kultury
www.jokjanow.pl

 

Festiwal Flaków w Piaskach (lipiec).
Miejskie Centrum Kultury w Piaskach
www.piaski.pl

 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w Lublinie (lipiec).
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polska |Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
www.produktyregionalne.pl

 

Festyn „Bolkowanie w Hniszowie”, Nadbużańska Akademia Smaku (sierpień).
Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie – Hucie
www.gok-rudahuta.pl

 

Dzień Karpia Królewskiego w Malińcu (sierpień).
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim
www.potokwielki.pl

 

Europejski Festiwal Smaku, Konkurs Smaki Lubelszczyzny w Lublinie (wrzesień).
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Kresowa Akademia Smaku
www.europejskifestiwalsmaku.pl

unia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013