Informacje o projekcie

Projekt „Smaki  Lubelszczyzny narzędziem dywersyfikacji instrumentów marketingu gospodarczego Lubelszczyzny” w  swoich założeniach opiera  się przede wszystkim na  eksponowaniu tradycyjnych atrybutów regionu, jego dorobku, atutów produktowych  i kulinarnych.

Jego celem jest podnoszenie pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny jako zagłębia  ekologicznej żywności i tradycyjnych produktów.

Grupą docelową akcji promocyjnej są:

  • wszyscy mieszkańcy Polski w dowolnym  wieku,
  • turyści odwiedzający miejsca w których przeprowadzana została kampania
unia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013